Arama:

Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar (ISVOS) Dergisi, yılda iki kez yayınlanan, hakemli uluslararası saygın bir dergidir. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Araştırmalar Dergisi’nde mühendislik, sağlık ve doğa bilimleri alanında özgün araştırmalar kabul edilmektedir. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Araştırmalar Dergisi, çevrimiçi, açık erişimli, çift kör hakemli, uluslararası bir araştırma dergisidir. Derginin dili İngilizce ve Türkçe’dir. ISVOS Dergisi yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayınlanır. Dergimizin amacı, bilimsel ve mesleki çalışmaları bir araya getirerek hem kendi alanlarında hem de meslektaşlarıyla mühendislik, fen ve doğa bilimleri akademisyenleri, öğretmenleri ve öğrencileriyle bilgi paylaşmaktır. Ancak diğer amacımız, gelecek nesillere daha iyi bir eğitim sağlamak için mühendislik, sağlık ve doğa bilimlerindeki yenilikleri tartışarak gerekli özelliklere sahip uluslararası düzeyde uygun bir platform sağlamaktır.

  • ISVOS, yılda iki kez (Haziran ve Aralık) çevrimiçi olarak yayınlanır.
  • ISVOS makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim talep etmez.
  • Yazarların iThenticate veya Turnitin intihal programına ilişkin bir rapor sunmaları zorunludur (diğer intihal programlarından gelen raporlar kabul edilmemektedir).
  • Dergimiz sadece bilimsel araştırma makalelerini kabul etmektedir. İncelemeler ve vaka çalışmaları kabul edilmez.
International Scientific and Vocational Studies Journal (ISVOS Journal)